Over IQRA

Ontstaansgeschiedenis

Studentenvereniging IQRA (SV IQRA) is opgericht in 1996 als een studentengezelligheidsvereniging die geïnspireerd is door de basisprinces van de islamitische traditie. De vereniging werd een ontmoetingsplaats voor studenten uit allerlei studies en milieus die niet alleen gezelligheid zochten, maar zich ook wilden ontplooien. Nog steeds vormen deze principes in combinatie met tradities opgebouwd in de afgelopen 20 jaar, het hedendaagse karakter van IQRA.​

Onze missie

  • Een platform bieden aan moslimstudenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zodat ze samenkomen en compassie, liefde en kracht in elkaar vinden.

  • Evenementen organiseren die de religieuze en culturele traditie van onze leden verkennen op een wijze die passend is bij onze academische situering, echter zonder de emotionele en spirituele dimensie te verwaarlozen.

  • Het vormen van een institutie die de belangen van islamitische studenten op de campus behartigt.

Organisatiestructuur

De vereniging bestaat uit drie organen:

Het bestuur

Het is de taak van het bestuur om de commissies samen te stellen en de jaardoelen op te stellen. Daarnaast neemt het bestuur een leidende rol bij het dirigeren van de commissies. Het bestuur wordt voor één collegejaar aangenomen, nadat het collegejaar voorbij is kan er opnieuw gesolliciteerd worden voor een bestuurspositie.

De commissies

De commissies helpen het bestuur om haar jaardoelen te realiseren. De commissieleden werken samen met één bestuurslid aan de implementatie van de jaardoelen van IQRA. Het is aan de commissieleden om de jaardoelen zo goed mogelijk te realiseren, dit betekent dat de commissies het hele jaar bezig zijn om de jaardoelen om te zetten in concrete stappen. Individuele commissieleden hebben inspraak in de bepaling van de strategie die geduurende het jaar wordt toegepast. De commissies zijn er net als het bestuur in beginsel voor één collegejaar. 

De Raad van Toezicht en Advies

De Raad is belast met het houden van toezicht op het bestuur en het houden van toezicht op de algemene gang van zaken binnen de vergaderingen ter bescherming van de lange termijn doelen, belangen en identiteit van de vereniging.